Želite prejemati po elektronski pošti obvestila PD Viharnik? Vpišite svoj e-naslov:

Vpišite varnostno kodo:Splošna navodila in priporočila za udeležence izletov

Za izlet se člani PD Viharnik ter morebitni drugi udeleženci prijavijo vodniku oz. organizatorju naravovarstvenega izleta (v nadaljevanju: vodnik), ki izlet vodi. Pri njem lahko pridobijo tudi morebitne dodatne informacije glede same izvedbe izleta. Prijava na izlet se lahko opravi po telefonu ali po elektronski pošti.

Vodniki sprejemajo telefonske prijave na izlet od ponedeljka do četrtka, in sicer od 16.00 do 20.00 ure, ob petkih pa le v primeru, če so glede na naročen prevoz in število prijavljenih še prosta mesta. V primeru, da se boste na izlet prijavili preko elektronske pošte, omejitve glede ure prijave seveda ne veljajo.

ZADNJI DAN ZA PRIJAVO, kakor tudi za morebitno ODJAVO od izleta, je SREDA, in sicer do 21.00 ure.

Člani PD Viharnik in drugi udeleženci izleta, ki ne odjavijo že prijavljene udeležbe na izlet do navedenega dne in ure ali odjave sploh ne opravijo, bodo morali poravnati stroške prevoza. Na domači naslov bodo prejeli položnico z vpisanim zneskom za stroške prevoza, ki jo bodo morali plačati.

Prijava na izlet je seveda možna tudi v naslednjih dnevih (četrtek, petek oz. sobota, v kolikor je izlet na nedeljo), če so še prosta mesta v naročenem prevoznem sredstvu.

Člane in druge udeležence prosimo, da NEUDELEŽBO na izletu, če je le mogoče, sporočijo vodniku. Na ta način se da možnost, da se izleta mogoče udeleži kakšen drug član, za neudeleženca na prijavljeni izlet pa v tem primeru odpadejo stroški prevoza.

V primeru slabih vremenskih razmer ali drugih okoliščin, ki lahko bistveno vplivajo na varnost in potek izleta oz. ture, ima vodnik pravico do izvedbe rezervnega programa (cilja) ali pravico celo odpovedati izlet.

Člane društva opozarjamo, da bo v letošnjem letu kar nekaj izletov organizirano v nedeljo.

Udeleženec se udeleži izleta na lastno odgovornost!

Delitev stroškov naročenega prevoza

Strošek za naročeni prevoz (kombi, mini bus, bus, v nadaljevanju naročeni prevoz) se razdeli med vse udeležence izleta in tiste manjkajoče udeležence, ki niso odpovedali izleta, skladno z navodili društva. Vodnik se ne šteje med udeležence izleta, nanj se torej ne deli strošek prevoza.

Delitev stroškov prevoza, ko se izlet organizira z osebnimi avtomobili

Šofer je upravičen do povrnitve stroškov bencina v višini 0,18 € za prevoženi kilometer. Izračunani strošek prevoza se nato razdeli med vse udeležence izleta enako, ne glede na to, koliko potnikov je bilo v posameznem avtomobilu.

Med udeležence izleta se v tem primeru ne štejeta šofer osebnega avtomobila in vodnik. Šofer osebnega avtomobila pa prispeva 2-evrski prispevek društvu.

Delitev stroškov prevoza, ko gre za kombinacijo naročenega prevoza in osebnega avtomobila

Stroški prevoza se izračunajo tako, da se seštejejo stroški naročenega prevoza in stroški bencina osebnega avtomobila. Tako izračunani strošek prevoza se deli med vse udeležence izleta neglede na to, kje so udeleženci sedeli.